Privacyverklaring en cookiebeleid

Privacyverklaring en cookiebeleid

Voor het gebruik van onze diensten en het gebruikmaken van de online functionaliteiten, vragen wij u gegevens in te vullen.
De gegevens die u daarbij aan ons verstrekt, gebruikt Hicle Events (Holcus Buiten BV) voor de uitvoering van de door u geselecteerde producten of diensten. Wij kunnen uw gegevens daarnaast gebruiken om u op de hoogte te houden van onze andere activiteiten, producten en diensten. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven tenzij hier uitdrukkelijk melding van wordt gemaakt en als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomsten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bewaren van gegevens

Hicle Events bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Hicle Events neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor de nieuwsbrief:
• naam
• e-mailadres

Voor de aanschaf van toegangsbewijzen:
• naam
• e-mailadres
• postcode
• land
• geboortejaar
• bankgegevens

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

• het afhandelen uw inschrijving
• het afhandelen van betalingen
• verzenden van onze nieuwsbrief
• om toegangsbewijzen af te leveren
• Hicle Events analyseert uw gedrag op de website om deze te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Hicle Events verzamelt via haar websites algemene bezoekersgegevens. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de aantallen bezoekers en het aantal klikken op een bepaalde pagina.

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan. Hicle Events maakt onder meer gebruik van van Google Analytics Cookies. Met Google is een bewerkingsovereenkomst afgesloten: Gegevens worden verzameld maar niet met Google gedeeld. Er wordt geen volledig IP adres getrackt. Wel verzamelen wij informatie voor van het meten van bezoekersaantallen. Hierdoor kunnen wij kijken welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke populair zijn enz. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website-ervaring te kunnen blijven ontwikkelen. Wij gebruiken hiervoor alleen gegevens die in geen enkel geval te herleiden zijn naar een persoon.

Functionele, statistische en marketing-cookies

U kunt via de cookies-banner aangeven of u toestemming geeft voor het plaatsen van cookies voor functionele, statistische of marketingdoeleinden.

Recht van verzet

Als u geen prijs stelt op informatie over activiteiten, producten en diensten van Holcus Buiten BV, dan kunt u ons dit laten weten via: Holcus Buiten BV, Weesperstraat 118-Q, 1112 AP Diemen of per e-mail aan l@hionfcsvenee-t>m.

Intellectuele eigendomsrechten

Holcus Buiten behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Holcus Buiten, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.