algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Hicle Events is de organisator van de jaarlijks gehouden Fiets en Wandelbeurs. Omdat er vanwege de coronapandemie geen gewone Fiets en Wandelbeurs mogelijk is, biedt Hicle Events in 2021 een online event, de Fiets en Wandelbeurs Online Experience, hierna te noemen FWBOE.

De FWBOE biedt de bezoeker een volwaardig online event met exposanten, lezingen, workshops en diverse activiteiten. Evenals op de jaarlijkse Fiets en Wandelbeurzen zijn er organisaties en vrijwilligers die onafhankelijke, niet-commerciële informatie aanbieden.

Voor de FWBOE maakt Hicle Events gebruik van een Online Platform, verzorgd door de professionele aanbieder Live Community Events.
Bezoekers kunnen inloggen op de FWBOE met een code die men ontvangt na aankoop van een ticket in de online Ticketshop.

 1. Plaats en tijd
  1.1 De FWBOE vindt plaats op 23 en 24 april 2021.
  1.2 De openingstijden zijn beide dagen van 10:00 uur tot 16:00 uur.
  1.3 Gedurende de openingstijden kan de Bezoeker direct in contact komen met exposanten, presentatoren, vrijwilligers en medewerkers van Hicle Events.
  1.4 Na afloop van het event blijft het Online Platform nog bereikbaar van tot 25 april en met 8 mei 2021. Gedurende deze periode kunnen bezoekers nog informatie verzamelen bij de stands en de lezingen online bekijken.
 2. Tickets
  2.1 Tickets kunnen uitsluitend online worden gekocht. Na aanschaf van een ticket ontvangt men een inlogcode.
  2.2 Elke inlogcode is uniek en kan slechts vanaf één ip-adres en op één apparaat tegelijk worden gebruikt.
  2.3 De aangegeven prijs is inclusief btw en transactiekosten.
  2.4 Een ticket geeft toegang op beide dagen dat de FWBOE plaatsvindt, alsmede gedurende de aansluitende twee weken dat het event nog bezocht kan worden op het Online Platform. Met een ticket heeft de houder toegang tot het online platform van de FWBOE gedurende de beursdagen op vrijdag en zaterdag 23 en 24 april 2021 en tot 2 weken na het sluiten van de beurs, tot en met 8 mei 2021.
  2.5 De tickethouder krijgt het aankoopbedrag niet terug bij verhindering of afwezigheid om wat voor reden dan ook.
 3. Aansprakelijkheid
  3.1 Hicle Events doet haar uiterste best om het technisch functioneren van de FWBOE zo optimaal te laten verlopen.
  3.2 Hicle Events is niet aansprakelijk voor storingen van de techniek en/of verbinding als gevolg van overmacht of andere oorzaken die zij redelijkerwijs niet had kunnen voorkomen.
  3.3 Hicle Events is ook niet aansprakelijk voor technische problemen bij derden zoals slechte internetverbinding, ongeschikt of verouderd apparaat, of een verouderde versie van een browser bij bezoekers, of het niet online zijn van exposanten of vrijwilligers.
  3.4 Indien 3.2 en/of 3.3 van toepassing zijn, zal Hicle Events de ticketprijs niet vergoeden.
  3.5 Transacties zoals aankoop van een reis of product worden geacht te zijn aangegaan tussen de Bezoeker en een Exposant. Hicle Events is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor aankopen gedaan op de FWBOE. Dit is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de Bezoeker.
  3.6 Bezoekers worden geacht zich overeenkomstig de normale fatsoenlijke omgangsregels te gedragen op de FWBOE. Indien hiervan naar het oordeel van Hicle Events wordt afgeweken, dan kan de toegang van een Bezoeker worden geblokkeerd.

Vragen, klachten, opmerkingen en verzoeken over de ticketverkoop kunnen schriftelijk worden ingediend via tickets@hicle.com.