De leukste beurs voor je actieve vakantie
vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 maart 2018 - Jaarbeurs Utrecht
De leukste beurs voor je actieve vakantie
vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 maart 2018 - Jaarbeurs Utrecht

Voorwaarden voor deelname aan de Fotowedstrijd

Voorwaarden inzendingen

 • De foto’s hebben betrekking op fiets- en wandelreizen in de breedste zin van het woord.
 • Elke deelnemer mag maximaal twee foto’s inzenden.
 • Enkel particulieren mogen foto’s inzenden, rechtspersonen ingeschreven bij de kamer van koophandel en medewerkers van de Fiets en Wandelbeurs zijn uitgesloten van deelname.
 • De foto's moeten voor 31 januari 2018 zijn ingezonden.
 • Deelnemers geven de Fiets en Wandelbeurs toestemming om de foto's te gebruiken voor publicitaire doeleinden m.b.t. De Fiets en Wandelbeurs, Hicle en andere activiteiten van Holcus Buiten BV. Hiervoor worden geen vergoedingen verstrekt. Bij gebruik in drukwerk zal de naam van de fotograaf worden vermeld.

Overig

 • Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 • Medewerkers van de Fiets en Wandelbeurs maken een selectie van de beste vijftien inzendingen. Deze worden tentoongesteld op de Fiets en Wandelbeurs in Utrecht.
 • De beursbezoekers bepalen de uiteindelijke uitslag van de wedstrijd. Zij kiezen hun top drie onder de geëxposeerde foto’s.
 • De uitslag en de winnende foto’s komen na afloop van de beurs op de website van de Fiets en Wandelbeurs.
 • Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht.
 • De Fiets en Wandelbeurs kan als gevolg van onvoorziene omstandigheden of overmacht de wedstrijd geheel of gedeeltelijk staken.
 • De Fiets en Wandelbeurs heeft het recht deelnemers uit te sluiten om wat voor reden dan ook.
 • De Fiets en Wandelbeurs kan op ieder ogenblik wijzigingen aanbrengen in de algemene voorwaarden. Deelnemers zullen hiervan per e-mail op de hoogte worden gebracht en indien zij dit wensen in de gelegenheid worden gesteld zich terug te trekken.
 • De ongestoorde en ononderbroken werking van haar website of de door haar geleverde diensten wordt door de Fiets en Wandelbeurs niet gegarandeerd. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen om aan de actie deel te nemen.
 • Alleen bij een een volledig ingevuld deelnameformulier maakt een deelnemer kans op een prijs. Deelnemers garanderen de juistheid en volledigheid van de door hen bij registratie verschafte informatie en gegevens.
 • Alleen personen die de voorwaarden geaccepteerd hebben, kunnen deelnemen aan de fotowedstrijd.
 • Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Door uitsluiting kan de deelnemer op géén enkele wijze in aanmerking komen voor een prijs.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

          Facebook 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
captcha 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie...

×

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte onze aanbiedingen en activiteiten!

captcha 

foto: Ralf Bekers